DPF-poisto

DPF-poisto

JV-Autosähkö on erikoistunut ajoneuvojen DPF/FAP eli hiukkassuodatin ongelmiin merkkiin katsomatta.

Tukkeutunut hiukkassuodatin on nykyään ongelmana lähes kaikissa diesel autoissa.

Useissa automerkeissä hiukkassuodattimen vaihtokustannukset uuteen suodattimeen nousevat jopa useisiin tuhansiin euroihin ja siksi tarjommekin edullisempaa vaihtoehtoa.

Poistamme ohjelmallisesti hiukkassuodattimen polton, DPF tunnistuksen, ohjauksen ja tyhjennämme itse DPF suodattimen mekaanisesti eli autosta poistetaan koko systeemi ja DPF ongelmat ovat ohitse.

Hiukkaussuodattimen poistamisen jälkeen autosi ei välttämättä täytä katsastuksen edellytyksiä (ei vaikuta tämän hetken katsastusmääräyksiin).

 

Trafin kanta päästöjärjestelmien poisto-/ ohitustöihin

Ajoneuvon haltijan/omistajan tulee saada tieto, ettei ajoneuvoa saa käyttää tieliikenteessä ennen yksittäishyväksyntää/rekisteröintikatsastusta tai muutoskatsastusta. Suomeen rekisteröity ajoneuvo ja moottorin ohjauksen osalta muutettu vähäpäästöinen tai ahdettu ajoneuvo, jos moottorin ohjainlaitteen muutoksella voi olla vaikutusta moottorin tehoon tai päästöihin, tulee ajoneuvo muutoskatsastaa.

Moottorin ohjainlaitteen muutoksen jälkeen ajoneuvon vaatimustenmukaisuus tulee osoittaa ilmoitetun tutkimuslaitoksen tai hyväksytyn asiantuntijan tekemillä testeillä. Ajoneuvon haltijan/omistajan tulee huolehtia, että ajoneuvolle tehdään yksittäishyväksyntä tai rekisteröintikatsastus ennen ensirekisteröintiä, mikäli ajoneuvoa ei ole ennen moottorin ohjainlaitteen muutosta ensirekisteröity tai käyttöönotettu Suomessa.

Moottorin ohjainlaitteen muutos voi mahdollisesti päättää ajoneuvon valmistajan takuun  ja ajoneuvon huolto voi vaikeutua. Lisäksi moottorin ohjainlaitteen muutoksella aikaansaatu tehon nousu saattaa vaikuttaa liikennevakuutukseen.