EGR-poisto

EGR-poisto

Pakokaasun takaisinkierrätys eli EGR-järjestelmä, on yleensä pakosarjasta imusarjaan tuleva putki, jonka imusarjan päässä on EGR-venttiili. EGR-venttiili voi olla ohjattu alipaineella tai sähköisesti, joista jälkimmäinen on tarkempi ja löytyy uudemmista ajoneuvoista.

Pakokaasun takaisinkierrätyksellä on tarkoitus laskea polttomoottorin NOx-päästöjä johtamalla osa pakokaasuista takaisin imusarjaan ja uudelleen sylinteriin. Toimintaperiaate on hieman ristiriitainen, sillä typenoksidipäästöjä syntyy korkealla moottorin kuormituksella mutta EGR on aina toiminnassa ainoastaan osakaasulla.

Pakokaasun takaisinkierrätysjärjestelmä voi ajan mittaan karstoittaa imusarjan lähes umpeen. EGR-venttiili voi myös jumiutua tai vuotaa. Useimmat viat johtuvat EGR-venttiilissä olevasta asentotunnistimesta, jonka kontaktipinnat kuluvat ajansaatossa. Koko pakokaasujen takaisinkierrätyksessä on se ongelma, että sylinterien täyttöaste huononee, koska imuilman sekaan sotketaan kuumaa ja palamiskelvotonta pakokaasua. Takaisinkierrätetty pakokaasu hidastaa uuden seoksen palamista ja vie tilaa palamiskykyiseltä seokselta. Tämä aiheuttaa moottorin tehonlaskua ja lisää polttoainekulutusta.

Elektronisesti ohjatuissa autoissa EGR-järjestelmän vikaantuminen tai tulppaaminen aiheuttaa vikatilan, mutta optimoimalla se saadaan kokonaan pois päivänjärjestyksestä.

Trafin mukaan EGR-järjestelmän käytöstä poistaminen yleensä aiheuttaa sen, ettei ajoneuvo enää täytä sille asetettuja päästöihin liittyviä määräyksiä. Operaatio ei vaikuta tämän hetkisiin päästömittauksiin tai katsastukseen.

EGR:n uusiminen maksaa uudemmissa autoissa monessa tapauksessa 2-3 kertaa enemmän mitä sen ohjelmallinen poisto.